Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh….

Dulur-dulur……Monggo diaturi ugi enggal daftar kuliah teng kampus Islam STAIM Nganjuk. Caranipun monggo saget langsung tindak teng STAIM Nganjuk. Saumpami repot nopo tasek ajrih medal amargi pandemi, pendaftaran online njih saget.

Nopo bade scan barcode teng flyer inggil niku, nopo klik link teng ngandap niki njih saget:

https://bit.ly/DaftarPMBSTAIM2022-2023

Monggo ditingali Lur video profilipun teng link YouTube niki, lajeng dipun subscribe njih:

Kaleh dipun Viral kan twibbonize nya Lur:

https://twb.nz/pmbstaim2022

Monggo dulur-dulur kuliah teng STAIM NGANJUK njih. Nyuwun tulung share ingkang katah info PMB niki teng media sosial panjenengan. Dirantos njih Lur, maturnuwun sanget 🙏🏻

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh…..