Sekolah tinggi berprestasi, berorientasi masa depan dalam pengembangan ilmu keislaman untuk kemaslahatan umat yang berakhlakul karimah pada tahun 2024